BERÖRING/TAKTIL – kurser och föreläsningar

Beröring, Beröringspedagogik och Taktil Stimulering

Beröring

I beröringen påverkas hela människan. Beröringen stödjer livsprocesserna och ger välbehag, lugn och harmoni. Inne i kroppen sker en mängd reaktioner i samband med beröringen. Vid beröring går impulserna via nervbanor upp till centrala nervsystemet och där styrs utsöndringen av bl.a. oxytocin. Oxytocin är det ämnet som bland annat ansvarar för ”må bra” känslan. Genom beröring och oxytocinutsöndring får man följande effekter:

 • smärttröskeln höjs / smärtlindringen ökar, vilket betyder mindre smärta
 • avslappning och ökning av välbefinnande
 • stressreducering
 • lugn och bättre sömn
 • ökad livskvalité
 • minskad depression
 • förbättrad föräldrar-barn relation
 • ökat intresse för omvärlden
 • vilja att kommunicera
 • anti-aggressiv reaktion och brytning av hierarkier
 • ökad kroppsuppfattning och jaguppfattning
 • mindre självskadande
 • ökad initiativförmåga och självständighet
 • ökad minnesfunktion
 • ökad koncentration
 • ökad cirkulation i den del av hjärnan som stödjer emotionell intelligens
 • fördjupad andning
 • förbättrad cirkulation i kroppen
 • sänkning av högt blodtryck
 • minskning av kramper
 • reaktioner i mag-tarmkanalen, dvs. magen fungerar bättre vid förstoppning/diarré
 • förbättrat näringsupptag och tillväxt

Beröringspedagogik

Beröringspedagogik går ut på att använda olika taktila stimuli/övningar/lekar på ett strukturerat sätt. Metoden innebär beröring av huden till att elevens sinnen tränas upp. Vid beröring skapas känslan av lugn och ro, nyfikenheten ökar, liksom lusten till kommunikation. Beröring leder dessutom till förbättrad kroppskännedom. Beröringsövningar/stimuli ges i en bestämd ordning och anpassas till elevens individuella behov. Verksamheten sker i ett rum, där man kan få lugn och ro. Taktila övningar kan även utföras i mindre elevgrupper i klassrummet eller idrottshallen. Exempel:

 • beröringsövinngar
 • beröringslekar
 • beröringssånger
 • massagesagor
 • kompismassage

Taktil Stimulering – TaktilTouch®

Taktil Stimulering  är en medveten och strukturerad beröring som aktiverar huden, vårt första och största organ och sinnesorgan. Genom strykningar, olika kvalitéer av tryck eller genom att hålla händerna stilla, berör man huden. Metoden är i första hand en sinnesträning och en metod i daglig omsorg samt träning för friskvård och hälsa, men kan också ses som en neuropsykologisk och neurofysiologisk behandlingsform. Beröringen utgår från en helhetssyn på människan och används alltid utifrån den enskilde individens behov och villkor.

Taktil Stimulering används för att:

 • skapa lugn och ro
 • öka välbefinnande
 • lindra smärta
 • understödja den neurala organisationens utveckling
 • öka kroppsuppfattningen
 • öka kommunikationen
 • förbättra mag- och tarmfunktionerna
 • öka immunförsvaret

Taktil Stimulering används bl.a. inom förskola, skola/anpassad skola, fritidsverksamhet, dagcenter, friskvård, rehabilitering, mödravård, sjukhem, servicehus, smärtbehandling och på hospice.

Taktil Stimulering används även som ett led för friskvård och hälsa. Personalen kan erbjudas Taktil Stimulering som friskvård.

bilder HEMSIDAN Taktilt arbete och beröring

Kurser kring beröring och taktilt arbete:

KONTAKTA OSS

Vi hjälper dig med frågor, funderingar  och beställningar.

Senaste inläggen