BELASTNINGSERGONOMI

 Belastningsergonomi 

Ergonomi är samspelet mellan människan och den fysiska, psykiska och sociala arbetsmiljön.

Tunga lyft och ensidigt upprepat arbete kan överbelasta kroppen och orsaka värk i muskler och leder. Ergonomi handlar om att arbeta och använda kroppen på sådant sätt som gör att man undviker belastningsskador.

Arbetsmiljöverkets syfte med föreskrifterna om belastningsergonomi (AFS 2012:2) är att arbete formas på så sätt så inga risker eller faror för hälsan uppkommer. Det handlar om att förebygga belastningsskador genom att forma bra arbetsmiljö.

Kurser i belastningsergonomi:

Pris – Aktuella priser och utbildningstillfällen  finns på : Boka utbildning

 

För att komma till bokningsförfrågan klicka här…

För att boka öppna utbildningar klicka här…

 

KONTAKTA OSS

 Vi hjälper dig med frågor, funderingar  och beställningar.

Senaste inläggen