BELASTNINGSERGONOMI

 BELASTNINGSERGONOMI

Ergonomi är samspelet mellan människan och den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Belastningsergonomi handlar om att ordna och utforma arbetsplatser och arbetsuppgifter så ”att risker för hälsofarliga eller onödigt tröttande belastningar förebyggs” (AFS 2012:2) Arbetsmiljöverkets allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna om belastningsergonomi (AFS 2012:2) är att arbete formas på så sätt så inga risker eller faror för hälsan uppkommer. Det handlar om att förebygga belastningsskador genom att forma en god arbetsmiljö utifrån den fysiska, organisatoriska och sociala aspekten.

Tunga lyft eller ensidigt upprepat arbete kan överbelasta kroppen och orsaka värk i muskler och leder. Därför är det viktigt att skapa medvetande om samt träna på utförande av tunga arbetsmoment, för att:

 • undvika överbelastning i kroppen
 • arbeta ergonomiskt med lämpliga arbetsställningar
 • skapa bästa förutsättningar till trygg, säker och skonsam arbete

Kurser i BELASTNINGSERGONOMI:

För att läsa om BELASTNINGSERGONOMI inom TANDVÅRDEN klicka här…

VÄLKOMMEN!

Boka utbildning genom att fylla bokningsförfrågan nedan:

  Namn *

  Epost *

  Tel *

  Välj kurs - Belastningsergonomi och lyft- och förflyttningsteknik

  Önskemål om datum - några förslag *

  Ditt meddelande

  För att boka ett helt kurstillfälle endast för er, vänligen kontakta oss för offert.

  I kursavgiften ingår: utbildning med leg. sjukgymnast och lärare, utbildningsmaterial med tips och referenslitteratur samt kursbevis, som delas ut till varje deltagare efter avslutad utbildning.

  För offert eller datum för öppna utbildningstillfällen kontakta oss:

  KONTAKTA OSS

  Har ni några frågor, funderingar eller behöver hjälp tveka inte att höra av er till oss!