Belastningsergonomi inom TANDVÅRDEN

Belastningsergonomi inom privattandvården –

En utbildning med din hälsa i fokus! 

Inom tandvårdsyrken är förekomsten av muskuloskeletala besvär hög. Vid kliniskt tandvårdsarbete styrs arbetsställning främst av syn- och precisionskrav. Arbetet kännetecknas av att personalen måste arbeta oftast med framåtböjt huvud för att kunna komma åt ett begränsat och svåråtkomligt arbetsområde – patientens munhåla. Detta innebär i sin tur en ökad risk att drabbas av belastningsbesvär.

Boka utbildningen som innehåller flera praktiska genomgångar och gör din arbetsvardag mindre påfrestande.

Vi går genom:

  • Hur kan du arbeta med kroppen i balans och med rätt kroppshållning?
  • Hur hanterar man olika arbetsredskap för att kunna jobba skonsamt?
  • Sköna pausövningar, avslappningsprogram som ger dig ny energi på några sekunder.
  • Hur lyssnar man på kroppen och jobbar lugnt samt metodiskt.
  • Hur möter man patienten på bästa sätt?
  • Hur kan du hjälpa personer som har svårt att röra sig att komma i och ur tandläkarstolen (förflyttningsteknik) så det blir säkert och trygg både för dig och din patient?

Kursbeskrivning:

Målgrupp:

Personal inom tandvården.

Utbildningssyfte:

Att skapa medvetande om hur man kan arbeta i lämpliga ställningar så att belastningen på kroppen minskar samtidigt som kvaliteten på det utförda arbetet ökar.

Utbildningstid:

4 timmar (föreläsning + workshop)

Utbildningsinnehåll:

Kursen är inriktad på de arbetssituationer som personal inom tandvården brukar ha i sin vardag. Utbildningen består av teoretiska genomgångar samt praktiska övningar. Innehåll:

  • De grundläggande belastningsergonomi principerna (belastningsergonomi och arbetsmiljö – ansvar, dokumentation, risker för belastningsskador, att undvika belastningsskador, pausövningar, avslappningsprogram, stretchingprogram)
  • Arbetsställningar, förflyttningar (arbeta med kroppen i balans, kroppshållning, grundregler för arbetsställningar, arbetspositioner, arbetsrörelser och förflyttningar, hantering av olika arbetsredskap, möjligheter att pausa och variera arbetsställningen)
  • Att möta patienten på bästa sätt (kontakt och kommunikation, beröring och kroppshantering).
  • Praktisk träning (arbetsställningar, förflyttningsmoment och övriga arbetsmoment).

Kursen genomförs av Leg. Sjukgymnast med mångårig erfarenhet inom sjukvård och utbildning. Kursmaterial med tips, referenslitteratur samt kursbevis delas ut efter avslutad utbildning.

Pris – Aktuella priser och utbildningstillfällen  finns på : Boka utbildning

Boka direkt utbildningen genom att klicka här…

Välkommen!

Senaste inläggen