HLR (Hjärt-lungräddning ) + Första hjälpen

Svenska HLR rådet har lanserat

nya utbildningsprogram i hjärt-lungräddning i oktober 2016!

Ta del av nya svenska utbildningsprogrammen i HLR som är baserade på medicinska riktlinjer från European Resuscitation Council (ERC) och genomförda med hjälp av Svenska HLR rådets nya utbildningsmaterial.

Vet du vad du ska göra om någon blir medvetslös,

får hjärtstopp eller sätter i halsen?

 ”Hjärtstopp – ett hjärta i kaos”

Om ingen behandling eller hjärtstartare användes ökar dödlighet vid hjärtstopp med ca 10% per minut.”

”Se till att du är förberedd på det oförberedda!

Lär dig hjärt-lungräddning”

kedjan-som-raddar-liv.jpg

(Svenska rådet för hjärt-lungräddning – www.hlr.nu)

Vi på AGNES HEALTH erbjuder olika utbildningar i hjärt-lungräddning (HLR) och ser till att dessa kunskaper hålls aktuella genom repetition.

 

Utbildningsprogrammen i HLR är baserade på internationella, medicinska riktlinjer från European Resuscitation Council (ERC). Programmen är anpassade för utbildning i stor skala med ett standardiserat innehåll och metodik.

 

Hjärt-lungräddnings (HLR) kurser:

 Vi erbjuder även föreläsningar och workshop kring:

  • Vuxen-HLR
  • Skol-HLR och livräddande första hjälp
  • Barn-HLR

Anlita vår instruktör (certifierad av Svenska rådet för hjärt-lungräddning)

med mångårig erfarenhet inom sjukvård, skola/anpassad skola och HLR-utbildningar.

För bokning av utbildning var god klicka på bilden nedan:

agnes-health-boka-utbildning.jpg

KONTAKTA OSS

Vi hjälper dig med frågor, funderingar  och beställningar.

 

 

VET DU ATT:

Enligt Arbetsmiljölagen måste alla arbetsgivare, både små och stora, privata och offentliga ha utbildning, beredskap och rutiner i bl.a. HLR (hjärt-lungräddning) och första hjälpen.

Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön på arbetsplatsen. Det står i arbetsmiljölagen att en arbetsplats ska ha beredskap i första hjälpen och arbeta förebyggande för att minska risker i arbetsmiljön. Enligt arbetsmiljölagen (AML 4:10) har arbetsgivaren en skyldighet att följa Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om första hjälpen och krisstöd krävs att en arbetsplats har ”en beredskap i Första hjälpen för att klara de hjälpinsatser som måste vidtas direkt då en person skadas eller blir akut sjuk”.

I Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete betonas också vikten av att ”analysera risker och vidta förebyggande åtgärder genom att utse, utbilda och utrusta de arbetstagare som behövs för att genomföra första hjälpen…”

Läs mer om arbetsgivarens ansvar för första hjälpen:

HLR-rådet rekommenderar repetitionsutbildning varje halvår men minst 1 gång per år. Om det går längre tid än 1 år rekommenderas deltagaren ny grundutbildning.

Publikationer från Svenska rådet för hjärt-lungräddning

Senaste inläggen