VET DU ATT – Arbetsmiljölagen och föreskrifter

VET DU ATT:

Enligt Arbetsmiljölagen måste alla arbetsgivare, både små och stora, privata och offentliga ha utbildning, beredskap och rutiner i bl.a. HLR (hjärt-lungräddning) och första hjälpen.

Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön på arbetsplatsen. Det står i arbetsmiljölagen att en arbetsplats ska ha beredskap i första hjälpen och arbeta förebyggande för att minska risker i arbetsmiljön. Enligt arbetsmiljölagen (AML 4:10) har arbetsgivaren en skyldighet att följa Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om första hjälpen och krisstöd krävs att en arbetsplats har ”en beredskap i första hjälpen för att klara de hjälpinsatser som måste vidtas direkt då en person skadas eller blir akut sjuk”.

I Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete betonas också vikten av att ”analysera risker och vidta förebyggande åtgärder genom att utse, utbilda och utrusta de arbetstagare som behövs för att genomföra första hjälpen…”

Läs mer om arbetsgivarens ansvar för första hjälpen:

Publikationer från andra myndigheter och organisationer

Senaste inläggen