Att introducera Skol-HLR i skolan

Att introducera Skol-HLR i skolan

 

I den nya läroplanen (2011) ingår ”första hjälpen och hjärt- och lungräddning” i kursplanen för Idrott och Hälsa. HLR ska ses som en central del av begreppet, där utbildningen anpassas till elevernas mognad och utvecklingsnivå. 

Skol-HLR är en stegvis utbildning från förskoleklass till årskurs 9:

 • Åldersanpassat – arbete med HLR och första hjälpen i skolan som börjar med förskoleklass och avslutas med årskurs 9.
 • En process – en stegvis progression som avslutas med komplett HLR-utbildning med hjärtstartare (AED) där varje elev får ett KOMPETENSKORT som bevis på att man deltagit i utbildning enligt gällande riktlinjer från Svenska rådet för hjärt- lungräddning.
 • Ett stöd – lärarhandledning (praktisk och teoretisk) med tips, inspiration och idéer. Handledningen vänder sig till personal som har relation till eleverna och har därför möjlighet att använda materialet på ett optimalt sätt som är anpassat till mognadsgraden hos eleverna.

Målgrupp:

Skolpersonal som ansvarar för introducering av första hjälpen och HLR i skolan.

Utbildningssyfte:

Att handleda i första hjälpen och hjärt-lungräddningsarbete på skolan.

Utbildningsinnehåll:

Föreläsning kring Skol-HLR:

 • Vad är Skol-HLR?
 • Varför Skol-HLR?
 • Vad behövs för Skol-HLR?
 • Hur genomför vi Skol-HLR?

Workshop:

 • Vad behöver kompletteras och var beställer man materialet ifrån (gratis utbildningsmaterial)
 • De senaste riktlinjerna och policys gällande Skol-HLR, baserade på internationella riktlinjer från European Resuscitation Council (ERC).
 • Genomgång av lärarhandledning i Skol-HLR och anpassning till eleverna/skolan.
 • Extra utbildningsmaterial (film, praktiska övningar, diplom, internetsidor, osv.) för olika åldersgrupper.
 • Tips och råd hur temadagar eller temaveckor kan organiseras.

Utbildningstid –  4 timmar (föreläsning + workshop)

Föreläsning (2 timmar) + Workshop (2 timmar).

Det finns möjlighet att boka endast föreläsning.

Boka fortbildningarna genom att klicka här…

eller var god klicka på bilden nedan:

agnes-health-boka-utbildning.jpg

 

Senaste inläggen