Ergonomi, lyft- och förflyttningsteknik i skolan

Ergonomi, lyft- och förflyttningsteknik i skolan

 

Personal på förskolan/skolan/särskolan som arbetar med elever med särskilda behov medverkar i många olika lyft-/förflyttningssituationer. Vid hög arbetsbelastning och stress finns det alltid risk att man ”slarvar” med att använda skonsamma arbetstekniker i tron om att spara tid.

Alla former av lyft-/förflyttningar som sker i det dagliga arbetet med eleverna måste vara säkra och skonsamma, både för personalen och eleven. Varje lyft-/förflyttningssituation är unik. Det är viktigt att man utgår från elevens naturliga rörelsemönster och använder elevens egna resurser. Lär dig grundregler i hur man stödjer, lyfter, förflyttar och hjälper på ett enkelt, säkert och behagligt sätt, både för dig och för din elev.

Målgrupp:

Personer som har lyft och förflyttning som arbetsuppgifter.

Utbildningssyfte:

Att skapa medvetande om hur man arbetar i lämpliga ställningar så att belastningen på kroppen minskar samtidigt som eleven upplever en trygg och säker förflyttning.

Utbildningsinnehåll:

Kursen är inriktad på de lyft-/förflyttningssituationer som personalen brukar ha i sin vardag. Utbildningen består av teoretiska genomgångar samt praktiska övningar. Vi går igenom:

  • Arbetsställningar och de grundläggande ergonomiprinciperna (arbeta med kroppen i balans, kroppskännedom, kroppshållning, människans naturliga rörelsemönster, grundprinciper för arbetsställningar, arbetsrörelser och förflyttningar)
  • Att möta eleven på bästa sätt (skapa kontakt, informera, instruera, ge tid till att agera och hjälpa till)
  • Beröring under arbetet
    • Kroppshantering – (Beröringskänslighet – hur och var du kan beröra utan att skapa obehag)
    • Handkunskap – (Handens förmåga att förmedla respekt, värme, omsorg och empati genom medveten beröring). Skonsamma grepp för personalen samt eleven.
  • Praktisk träning (arbetsställningar, förflyttningsmoment och andra arbetsmoment ses över). Vi går igenom grundläggande arbetsställningar och förflyttningsmoment, som t.ex. uppresning till sittande och stående, förflyttning i sittande och stående, upp från golv till sittande/stående, vändningar, förflyttning från rullstol till stol.

Utbildningstid –  6 timmar (föreläsning + workshop)

Föreläsning (3 timmar) + Workshop (3 timmar).

Det finns möjlighet att boka endast föreläsning.

Boka fortbildningarna genom att klicka här…

eller var god klicka på bilden nedan:

agnes-health-boka-utbildning.jpg

 

Senaste inläggen