Taktil Stimulering (TaktilTouch®)

Taktil Stimulering (TaktilTouch®)

Taktil Stimulering (TaktilTouch®) är en medveten och strukturerad beröring som aktiverar huden, vårt första och största organ och sinnesorgan. Genom strykningar, olika kvalitéer av tryck eller genom att hålla händerna stilla, berör man huden. Metoden är i första hand en sinnesträning och en metod i daglig omsorg samt träning för friskvård och hälsa, men kan också ses som en neuropsykologisk och neurofysiologisk behandlingsform. Beröringen utgår från en helhetssyn på människan och används alltid utifrån den enskilde individens behov och villkor.

Taktil Stimulering används för att:

 • skapa lugn och ro
 • öka välbefinnande
 • lindra smärta
 • understödja den neurala organisationens utveckling
 • öka kroppsuppfattningen
 • öka kommunikationen
 • förbättra mag- och tarmfunktionerna
 • öka immunförsvaret

Taktil Stimulering används bland annat inom förskola, skola/anpassad skola, fritidsverksamhet, dagcenter, friskvård, rehabilitering, mödravård, på vårdcentraler, sjukhem, servicehus, som smärtbehandling och på hospice.

Taktil Stimulering används även som ett led för friskvård och hälsa. Man kan erbjudas Taktil Stimulering som friskvård.

Taktil som betyder beröring, stödjer läkningsprocesser, leder till bättre sömn, till avslappning och smärtlindring samt är välgörande både för kropp och själ. I beröringen påverkas hela människan. Taktil är mycket bra som återkommande komplement vid rehabilitering både i samband med olika kroppsliga sjukdomar samt vid utbrändhet eller stress.

Det primära syftet med den taktila behandlingen är att genom beröring frigöra välmående-hormonet oxytocin, som bidrar till en mängd positiva hälsoeffekter.


Beröring och oxytocin

Beröringen stödjer livsprocesserna och ger välbehag, lugn och harmoni. Inne i kroppen sker en mängd reaktioner i samband med beröringen. Vid beröring går impulserna via nervbanor upp till centrala nervsystemet och där styrs utsöndringen av bl.a. oxytocin. Oxytocin är det ämnet som bland annat ansvarar för ”må bra” känslan. Genom beröring och oxytocinutsöndring får man följande effekter:

 • smärttröskeln höjs / smärtlindringen ökar, vilket betyder mindre smärta
 • avslappning och ökning av välbefinnande
 • stressreducering
 • lugn och bättre sömn
 • ökad livskvalité
 • minskad depression
 • förbättrad föräldrar-barn relation
 • ökat intresse för omvärlden
 • vilja att kommunicera
 • anti-aggressiv reaktion och brytning av hierarkier
 • ökad kroppsuppfattning och jaguppfattning
 • mindre självskadande
 • ökad initiativförmåga och självständighet
 • ökad minnesfunktion
 • ökad koncentration
 • ökad cirkulation i den del av hjärnan som stödjer emotionell intelligens
 • fördjupad andning
 • förbättrad cirkulation i kroppen
 • sänkning av högt blodtryck
 • minskning av kramper
 • reaktioner i mag-tarmkanalen, dvs. magen fungerar bättre vid förstoppning/diarré
 • förbättrat näringsupptag och tillväxt

Vår personal med sjukgymnastkompetens, massageterapeutiska utbildningar (klassisk massage, medicinsk massage, segmentell massage) och taktilterapeutisk utbildning (Taktil Stimulering), erbjuder individuellt anpassad behandling och träning. Vi använder även medicinsk laser, TENS, vibrationsplatta samt rehabträning (individuell träning samt träning i suspension) för att uppnå bästa behandlingsresultat.

Vi välkomnar alla kunder till vår mottagning på Högsbohöjd. 
Vi finns på Riksdalersgatan 4 C i Göteborg.

Priser Taktil Stimulering – behandlingar – mottagning i Göteborg (inkl. moms):

 • 50 min – 700 kr – helkropp Taktil Stimulering
 • 80 min – 900 kr – helkropp Taktil Stimulering + muskulär avslappning + andningsgymnastik

OBS!
INGA BOKNINGSBARA TIDER sättas upp på Boka Direkt!

VÄNLIGEN KONTAKTA OSS via:
* mail: bokning@agneshealth.se
* telefon: 0763465534 (spela in meddelande på telefonsvarare)

Tack på förhand!

Med vänliga hälsningar,
AGNES HEALTH

Välkommen!

Vi är  medlem i 
kroppsterapeuterna-logo.jpg

Senaste inläggen