BERÖRING i skolan – KURS

Beröring i skola/anpassad skola

Välkommen till en digital föreläsning om Taktil Stimulering inom anpassad skola!

En introduktion och kort föreläsning om positiva effekter av att arbeta med Taktil Stimulering inom anpassad skola och vilka effekter det kan ha på elever med flerfunktionsvariationer. 

Välkomna till kostnadsfri föreläsning om Taktil Stimulering inom anpassad skola!

Beröring i skolan är ett nytt viktigt komplement till den traditionella undervisningen.  

Alla elever är unika med olika förutsättningar och behov. Om den medvetna beröringen sker på rätt sätt kan den bli till stor hjälp för den enskilde eleven. Under beröringen av huden tränas elevens sinnen upp. Forskning visar att beröring skapar känsla av lugn och ro, ökar koncentration, nyfikenhet samt lusten till kommunikation och prestationen förbättras. Beröring leder dessutom till förbättrad kroppskännedom. Kamratrelationer förbättras och känslan av frid infinner sig i klassen. 

Beröring i skolan är enkel att arbeta med och ger otroligt mycket tillbaka, till den enskilde eleven, läraren och klassen. 

Beröring i skolan - information

KURS:

Beröring i skolan

Olika inriktningar – förskola, grundskola, anpassad grundskola, anpassad gymnasieskola

Målgrupp:

Förskole- och skolpersonal (förskola, anpassad grundskola, grundskola, anpassad gymnasieskola)

Utbildningsmål – Att lära sig rörelsemönstret till ”Beröring i skolan” och förstå vad beröring kan innebära.

Delmål:

Beröringens uppgift är att bl.a. ge:

 • Kroppsuppfattning
 • Välmående
 • Koncentration
 • Avslappning

Utbildningsinnehåll:

Föreläsning kring beröring:

 • Handen som redskap
 • Fysiologiska och anatomiska grundbegrepp:
  • Huden, det första, största och viktigaste sinnesorganet
  • Hudens receptorer och deras uppgifter
  • Nerver
  • Hjärnan och ryggraden
  • Oxytocin – ”lugn och ro” hormon
 • Beröringens verkan
 • Jag-funktioner och jag-utveckling
 • Beröringskänslighet
 • Beröringens användning i skolan
 • Beröringens struktur och kvalité
 • Skador, sparkar och slag

Olika sorters massage och beröring samt vad som skiljer dem:

 • Beröringsövningar
 • Massagesagor
 • Beröringssånger
 • Kompismassage

Beröring i skolan – träning av rörelsemönstret på medveten och strukturerad beröring.

Presentation av litteratur och referensmaterial kring beröring och användning i skolan/förskolan

Tips och vägledning för dem som vill läsa vidare – hur man går tillväga för vidareutveckling inom beröringspedagogik.

Klasslärare arbetar med beröringen enligt bilderna som finns i lärarkompendiet. Eleverna arbetar med beröringen med hjälp av bilderna i elevhandledningen. Läraren handleder och säkerställer beröringen så att eleverna är säkra och trygga.

Efter några veckor erbjuds lärarna ytterligare handledning av kursledare.

Utbildningstid – heldag + halvdag handledning (efter några veckor)

Boka fortbildningarna genom att klicka här…

eller var god klicka på bilden nedan:

 agnes-health-boka-utbildning.jpg

Senaste inläggen