Skol-HLR

Skol-HLR  och livräddande första hjälp i skolan 

En stegvis utbildning från förskoleklass till årskurs 9.

I den nya läroplanen (2011) ingår ”första hjälpen och hjärt- och lungräddning” i kursplanen för Idrott och Hälsa. HLR ska ses som en central del av begreppet, där utbildningen anpassas till elevernas mognad och utvecklingsnivå.  

Även små barn kan hjälpa andra, men bara så långt deras mognad och utvecklingsnivå medger!

 

Utbildningsprogrammet i Skol-HLR är baserat på medicinska riktlinjer från European Resuscitation Council (ERC) 2010. Det är anpassat för utbildning i stor skala med ett standariserat innehåll och metodik.

 

Skol-HLR är:

 • Åldersanpassat – arbete med HLR och första hjälpen i skolan som börjar med förskoleklass och avslutas med årskurs 9.
 • En process – en stegvis progression som avslutas med komplett HLR-utbildning med hjärtstartare (AED) där varje elev får ett KOMPETENSKORT som bevis på att man deltagit i utbildning enligt gällande riktlinjer från Svenska rådet för hjärt- lungräddning.
 • Ett stöd – lärarhandledning (praktisk och teoretisk) med tips, inspiration och idéer. Handledningen vänder sig till personal som har relation till eleverna och har därför en möjlighet att använda materialet på ett optimalt sätt som är anpassat till mognadsgraden hos eleverna.

Varje nytt utbildningstillfälle inleds med repetition av de tidigare stegen:

Lågstadiet:

Förskoleklass – livsfarliga lägen
1:a årskursen – kontroll av medvetande, ropa på hjälp och att öppna luftvägen
2:a årskursen – stabilt sidoläge och ringa 112
3:e årskursen – andningskontroll

Mellanstadiet:

4:e årskursen – mun-till-mun-andning
5:e årskursen – luftvägsstopp
6:e årskursen – mun-till-mun-andning på vuxen

Högstadiet:

7:e årskursen – pulskontroll och bröstkompressioner
8:e årskursen – luftvägsstopp på medvetslös person
9:e årskursen – Komplett utbildning i HLR med hjärtstartare (AED)

I Skol-HLR fortbildningspaket ingår:

Föreläsning om Skol-HLR

 • Vad är Skol-HLR?
 • Varför Skol-HLR?
 • Vad behövs för Skol-HLR (kompetenskrav, utbildningsmaterial)?
 • Hur genomför vi Skol-HLR (lärarhandledning och anpassning till elever med särskilda behov)?

Grundutbildning i hjärt-lungräddning (HLR) med hjärtstartare (AED) samt Luftvägsstoppsutbildning

I kursen HLR med hjärtstartare (AED) ingår: 

 • Utföra medvetandekontroll
 • Utföra andningskontroll
 • Larma 112
 • Bestämma sig för att använda hjärtstartaren
 • Starta hjärtstartaren och följa enkla instruktioner
 • Utföra HLR
 • Stabilt sidoläge

I Luftvägsstoppsutbildning ingår:

 • Skilja mellan effektiv hosta/milt luftvägshinder och ineffektiv hosta/allvarligt luftvägshinder
 • Utföra ryggslag och buktryck på stående eller sittande person med ineffektiv hosta/allvarligt luftvägshinder
 • Utföra HLR på liggande eller medvetslös person med luftvägsstopp

Varje kursdeltagare har egen träningsdocka och utför övningar både själv och i par.

WORKSHOP med lärarhandledning (ingår 2 st. lärarhandledningar i bokform, tips och idéer)

Handledningen vänder sig till personal som har relation till eleverna. Ansvariga lärare får en lärarhandledning i Skol-HLR med tips och idéer. Dessutom går vi igenom extra utbildningsmaterial (film, praktiska övningar, diplom, osv.) för olika åldersgrupper. Vi diskuterar hur temadagar eller temaveckor kan organiseras. Vi utför praktiska övningar och gör en särskild anpassning för olika grupper.

 Antal deltagare –

 • Max 20 personer vid grundutbildningen.
 • Obegränsat antal deltagare vid föreläsningar och workshops

Utbildningstid – Cirka 6-7 timmar beroende på antal deltagare.

Utbildningsmål – Efter avslutad utbildning får alla deltagare ett KOMPETENSKORT som bevis på att de har deltagit i kursen, enligt Svenska rådets för hjärt-lungräddning riktlinjer.

Utbildning i Skol-HLR ges endast skräddarsydd.

 För att komma till bokningsförfrågan klicka här…

Vid intresse för fler kurstillfällen (fler deltagare) eller prenumeration av kurserna (en gång per år) tillämpas mängdrabatt. Vänligen kontakta oss för offert.

I alla priser ingår utbildning med Svenska rådets för hjärt-lungräddning certifierade instruktör och registrering av utbildningen hos Svenska rådet för hjärt-lungräddning, samt kompetenskort till varje deltagare.

 

KONTAKTA OSS

Vi hjälper dig med frågor, funderingar  och beställningar.

Senaste inläggen