Taktilt arbete och beröring – kurser och föreläsningar

KURS:

Inspirationskurs kring:

Taktilt arbete och beröring –

Hur viktigt är det och varför? 

 

Vår personal på AGNES HEALTH (diplomerad av Skolan för Beröring) med mångårig erfarenhet inom sjukvård, skola/anpassad skola, beröringspedagogik och Taktil Stimulering erbjuder en inspirationskurs kring taktilt arbete och beröring och ser till att anpassa kursen till era behov och önskemål. Kursen är baserad på vetenskapliga, empiriska studier enligt riktlinjer för metoden Taktil Stimulering (Skolan för Beröring) och presenterar senaste forskningsrön inom området. 

Målgrupp:

Programmet med sitt innehåll och metodik är anpassat för utbildning i små grupper som arbetar med eller vårdar samma klientgrupp. Antal deltagare 4-15.

Utbildningssyfte:

Att inspirera till taktilt arbete och känna till och förstå beröringens påverkan.

Utbildningsinnehåll:

Föreläsning kring beröring:

  • Fysiologiska och anatomiska grundbegrepp
  • Hormonfrisättning i samband med beröring
  • Oxytocin – ”lugn och ro” hormon
  • Beröringens verkan
  • Beröringens användningsområden
  • Beröringens struktur, kvalité
  • Beröringskänslighet och taktila defensiva reaktioner
  • Riktlinjer kring användning av beröring och etiska principer
  • Effekter av beröring (forskning, projekt)
  • Skillnad mellan massage och beröring
  • Taktil Stimulering – en medveten och strukturerad beröring

Workshop – Olika sorters massage och beröring samt vad som skiljer dem åt. Tips, råd och praktisk träning.

 • Beröring i vardagen
 • Beröringsövningar
 • Taktila lekar
 • Massagesagor
 • Kompismassage

Att uppleva beröring – ta emot beröring.

Presentation av litteratur och referensmaterial kring beröring och berörd klientgrupp.

Tips och vägledning för dem som vill läsa vidare – hur man går tillväga för vidareutveckling inom taktilt arbete.

Utbildningsinriktning:

Det finns möjlighet att välja en specifik inriktning för kursen eller forma inriktningen själv. Exempel på inriktningar:

 • Beröring för utveckling och välbefinnande hos barn och ungdomar med särskilda behov och olika funktionshinder.
 • Beröring och smärtproblematik.
 • Beröring som komplement i den dagliga omvårdnaden.
 • Beröring i äldreomsorg och vid livets slutskede.
 • Beröring inom friskvård och egenvård

Utbildningstid:

 8 timmar (föreläsning + workshop)

Föreläsning (ca. 3,5 timmar) + Workshop ( ca. 4 timmar).

Det finns möjlighet att boka endast föreläsning.

Pris – Aktuella priser och utbildningstillfällen  finns på : Boka utbildning

För direktbokning av utbildning var god klicka på bilden nedan:

agnes-health-boka-utbildning.jpg

 För att boka ett helt kurstillfälle endast för er, vänligen kontakta oss för offert.

FÖRELÄSNING:

Beröring – Hur viktigt är det och varför?

 

 Föreläsning kring beröring:

 • Fysiologiska och anatomiska grundbegrepp
 • Hormonfrisättning i samband med beröring
 • Oxytocin – ”lugn och ro” hormon
 • Beröringens verkan
 • Beröringens användningsområden
 • Beröringens struktur, kvalité
 • Beröringskänslighet och taktila defensiva reaktioner
 • Riktlinjer kring användning av beröring och etiska principer
 • Effekter av beröring (forskning, projekt)

Utbildningstid – 3,5 timmar.

Pris – Aktuella priser och utbildningstillfällen  finns på : Boka utbildning

För direktbokning av utbildning var god klicka på bilden nedan:

agnes-health-boka-utbildning.jpg

 För att boka ett helt kurstillfälle endast för er, vänligen kontakta oss för offert.

Vid intresse för fler kurstillfällen (fler deltagare) eller prenumeration av kurserna (en gång per år) tillämpas mängdrabatt. Vänligen kontakta oss för offert.

I kursavgiften ingår: lokal, fika, utbildning med Taktilterapeut som är även lärare inom ämne beröring (Taktil Stimulering – TaktilTouch®), utbildningsmaterial med tips och referenslitteratur samt prova på behandling i Taktil Stimulering vid undervisningstillfället. Kursbevis delas ut efter avslutad utbildning.

KONTAKTA OSS

Vi hjälper dig med frågor, funderingar  och beställningar.

Senaste inläggen