TAKTILTERAPEUT-utbildning – deltid, distans

I samarbete med Skola för Beröring erbjuder vi på AGNES HEALTH en

TAKTILTERAPEUT – utbildning 

i Taktil Stimulering (TaktilTouch®)

Taktilterapeut – utbildning är en påbyggnadsutbildning (fortbildning) i Taktil Stimulering.

Förkunskapskrav:

  • Beröringspedagog – utbildning eller annan som bedöms likvärdig.
  • 100 poäng anatomi, fysiologi och sjukdomslära motsvarande undersköterskeutbildning (kan även kompletteras senare).

Taktilterapeut-utbildning är en fortbildning som ger dig behörighet att självständigt planera, genomföra, utvärdera och arbeta med olika taktila insatser.

Under Taktilterapeut-utbildningen går man igenom taktila insatsers betydelse för barn och vuxna med olika sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar. Vi går även igenom hur man använder taktilterapi för stressreducering, företagshälsovård samt inom friskvård.

Vi lägger stor vikt vid att träna praktiskt, går igenom hela strukturen/utförandet av Taktil Stimuleringen för att kunna erbjuda bästa kvalité samt individuell anpassning av den taktila insatsen.

Utbildningen ger dig möjlighet att använda dina kunskaper och färdigheter på flera olika plattformar och kunna möta fler klienter/patienter samt anpassa beröringen till deras behov och villkor.

Vi förbereder dig även inför att starta eget och går igenom hur man kan sprida beröring och marknadsföra sig själv som Taktilterapeut.

Taktilterapeut-utbildningen ligger även till grund för medlemskap i Kroppsterapeuternas Yrkesförbund som är det största yrkesförbundet för terapeuter. Det ger dig möjlighet att visa att du är kvalitetssäkrad och försäkrad terapeut (http://www.kroppsterapeuterna.se/5-starka-skal-for-medlemskap).

Kroppsterapeuternas Yrkesförbund

Utbildningen är baserad på vetenskapliga, empiriska studier kring beröring och utförs enligt riktlinjer för metoden Taktil Stimulering (TaktilTouch®)

Kvalitetsgarant

Utbildningen bedrivs som deltid distans.

HÖSTTERMIN 2016

GÖTEBORG:

  • 25 – 28 augusti 2016 – Metod (4 dagar)
  • 6 oktober 2016 – Handledning (1 dag)
  • 10 – 12 november 2016 – Examinationsdagar (3 dagar)

LUND:

  • 15-18 december 2016 – Metod (4 dagar)
  • 9 februari 2017 – Handledning (1 dag)
  • 30-31 mars, 1 april 2017 – Examinationsdagar (3 dagar)

ANMÄLAN:

För anmälan till öppna utbildningar klicka här…

KURSPLANEN:

För mer detaljerad information om kursplanen – klicka här… 

INFO om TAKTILTERAPEUT – utbildning i PDF-format:

 TAKTILTERAPEUT -info

ANMÄLAN:

För anmälan till skräddarsydda utbildningar klicka här…

 Skola för beröring”Skola för Beröring utbildar beröringspedagoger och taktilterapeuter i Taktil Stimulering samt lärare i Taktil Stimulering under registrerat varumärke TaktilTouch®.

Målet är att alla i behov av beröring i sina liv ska erbjudas möjligheten att få beröringen som en väg mot hälsa. Vi vet redan att den terapeutiska beröringen leder fram till många goda effekter från smärtlindring till fördjupad glädje i livet. Beröringen passar i alla åldrar från spädbarn till den åldrande människan. Beröringen leder fram till ett meningsfullt liv utifrån de förutsättningar varje enskild människa har. Taktil Stimulering fungerar i alla kulturer och utbildningarna ges på flera språk.”

Det finns många fördelar med att du väljer att gå en utbildning hos AGNES HEALTDu kommer att erbjudas kontinuerliga återträffar/öppet hus för utvecklande av de taktila erfarenheterna. Avsikten med träffarna är att man kan komma och lyssna samt dela med sig av sina erfarenheter med andra Taktilterapeuter och Beröringspedagoger.

Genom att AGNES HEALTH är delägare av Skola för Beröring kommer du att erbjudas kontinuerligt samarbete med Skola för Beröring/AGNES HEALTH vid olika arrangemang som Internationella Beröringsdagar, Hälsomässor och liknande där du kan marknadsföra taktilterapi, dig själv samt din eventuella verksamhet.

KONTAKTA OSS

Vi hjälper dig med frågor, funderingar  och beställningar.

Senaste inläggen