Beröringspedagogik – FÖRELÄSNING

Välkommen till en digital föreläsning om Taktil Stimulering inom anpassad skola/skola!

En introduktion och kort föreläsning om positiva effekter av att arbeta med Taktil Stimulering i anpassad skola och vilka effekter det kan ha på elever med flerfunktionsvariationer.

Beröringspedagogik

Beröringspedagogik går ut på att använda olika metoder (stimuli/övningar/lekar) på ett strukturerat sätt. Under beröring av huden elevens sinnen tränas upp. Vid beröring skapas känslan av lugn och ro, nyfikenheten ökar, liksom lusten till kommunikation. Beröring leder dessutom till förbättrad kroppskännedom. Beröringsövningar/stimuli ges i en bestämd ordning och anpassas till barnets/elevens individuella behov. Individuella övningar/träning sker i ett rum, där man kan få lugn och ro. Övningar kan även utföras i mindre grupper i klassrummet eller idrottshallen. Exempel:

 • beröringsövningar
 • beröringslekar
 • beröringssånger
 • massagesagor
 • kompismassage

FÖRELÄSNING:

Beröringspedagogik i skolan

Inriktningar – förskola, skola/anpassad skola, anpassad gymnasieskola

Målgrupp:

Förskole- och skolpersonal (förskola, grundskola/anpassad grundskola + anpassad  gymnasieskola)

Utbildningssyfte – Att inspirera till användning av beröringspedagogik i skolan.

Utbildningsinnehåll:

 • Föreläsning kring beröring:
  • Fysiologiska och anatomiska grundbegrepp
  • Oxytocin – ”lugn och ro” hormon
  • Beröringens verkan
  • Beröringens användning i skolan
  • Beröringens struktur, kvalité
  • Beröringskänslighet och taktila defensiva reaktioner
  • Olika typer av taktila insatser – exempel på att introducera beröring
   • Taktila lekar
   • Taktila övningar
   • Massagesagor
   • Beröringssånger
   • Kompismassage
 • Presentation av litteratur och referensmaterial kring beröring och användning i skolan/förskolan
 • Tips och vägledning för dem som vill läsa vidare – hur man går tillväga för vidareutveckling inom beröringspedagogik och taktila metoder.

Utbildningstid – 3 timmar (föreläsning)

Boka fortbildningarna genom att klicka här…

eller var god klicka på bilden nedan:

 agnes-health-boka-utbildning.jpg

 

Senaste inläggen